معنی و ترجمه کلمه many d. of hunger به فارسی many d. of hunger یعنی چه

many d. of hunger


بسيارى از گرسنگى مى ميرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها