معنی و ترجمه کلمه many people به فارسی many people یعنی چه

many people


خيلى از مردم ،خيلى اشخاص ،بسيارى از مردم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها