معنی و ترجمه کلمه many به فارسی many یعنی چه

many


زياد،خيلى ،چندين ،بسا،گروه ،بسيارى
علوم نظامى : اعلام تعداد 8 يا بيشتر هواپيماى دشمن ديده مى شود در رهگيرى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها