معنی و ترجمه کلمه mao (monoamine oxidase inhibitor) به فارسی mao (monoamine oxidase inhibitor) یعنی چه

mao (monoamine oxidase inhibitor)


روانشناسى : بازدارنده اکسيداز تک امين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها