معنی و ترجمه کلمه map به فارسی map یعنی چه

map


نقشه برداشتن از،نقشه بردارى کردن ،نگاشت ،نگاشتن ،نقشه کشيدن ،ترسيم کردن
علوم مهندسى : رسم کردن
کامپيوتر : طرح
عمران : نقشه
معمارى : نقشه
علوم نظامى : تهيه نقشه نقشه کشى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها