معنی و ترجمه کلمه marathon به فارسی marathon یعنی چه

marathon


يک نوع مسابقه ورزشى استقامت ،مسابقه دو ماراتون ،مسابقه دوصحرايى
روانشناسى : جلسه گروهى طولانى
ورزش : دو ماراتون به مسافت ¹ 4219متر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها