معنی و ترجمه کلمه marble به فارسی marble یعنی چه

marble


سنگ مرمر،گلوله شيشه اى ،تيله بازى ،مرمرى ،رنگ ابرى زدن ،مرمرنماکردن
معمارى : مرمر
ورزش : شن و خاک و سنگريزه لغزنده روى مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها