معنی و ترجمه کلمه marching fire به فارسی marching fire یعنی چه

marching fire


تير هجومى ،اتشهاى هجومى( اتش در حين حرکت)
علوم نظامى : اتشهاى هجومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها