معنی و ترجمه کلمه margin propensity to consume به فارسی margin propensity to consume یعنی چه

margin propensity to consume


تمايل نهايى به مصرف
قانون ـ فقه : نسبت بين ميزان مصرف و پس انداز هر فرد به ازاى يک واحد افزايش در درامد و ثروت فرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها