معنی و ترجمه کلمه marginal efficiency of investment به فارسی marginal efficiency of investment یعنی چه

marginal efficiency of investment


بازرگانى : کارائى نهائى سرمايه گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها