معنی و ترجمه کلمه marginal physical product (mpp) به فارسی marginal physical product (mpp) یعنی چه

marginal physical product (mpp)


بازرگانى : محصول فيزيکى نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها