معنی و ترجمه کلمه marginal product curve به فارسی marginal product curve یعنی چه

marginal product curve


بازرگانى : منحنى محصول نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها