معنی و ترجمه کلمه marginal propensity to absorb به فارسی marginal propensity to absorb یعنی چه

marginal propensity to absorb


بازرگانى : تمايل نهائى به جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها