معنی و ترجمه کلمه marginal propensity to expend (mpe) به فارسی marginal propensity to expend (mpe) یعنی چه

marginal propensity to expend (mpe)


ميل نهائى به مخارج
بازرگانى : تمايل نهائى به مخارج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها