معنی و ترجمه کلمه marginal propensity to save (mps) به فارسی marginal propensity to save (mps) یعنی چه

marginal propensity to save (mps)


بازرگانى : ميل نهائى به پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها