معنی و ترجمه کلمه marginal rate of substitution (mrs) به فارسی marginal rate of substitution (mrs) یعنی چه

marginal rate of substitution (mrs)


بازرگانى : نرخ نهائى جانشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها