معنی و ترجمه کلمه marginal supply price به فارسی marginal supply price یعنی چه

marginal supply price


قيمت عرضه نهائى( اصطلاح الفرد مارشال)
بازرگانى : قيمت عرضه نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها