معنی و ترجمه کلمه marginalia به فارسی marginalia یعنی چه

marginalia


يادداشت هاى حاشيه ،حواشى بر متن کتاب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها