معنی و ترجمه کلمه marine express به فارسی marine express یعنی چه

marine express


علوم نظامى : کالاى سريع الحرکت از راه دري_ا سيستم حمل و نقل سريع دريايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها