معنی و ترجمه کلمه marine به فارسی marine یعنی چه

marine


تکاور دريايى ،بحرى ،وابسته به دريانوردى ،تفنگدار دريايى
روانشناسى : دريايى
زيست شناسى : دريايى
علوم نظامى : تفنگداران دريايى تکاوران دريايى
علوم دريايى : تفنگدار دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها