معنی و ترجمه کلمه mark mark به فارسی mark mark یعنی چه

mark mark


علوم نظامى : اعلام رها کردن بمب به هواپيماى بمب افکن از سوى دستگاه کنترل زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها