معنی و ترجمه کلمه mark sense به فارسی mark sense یعنی چه

mark sense


نشان درياب ،نشان گذار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها