معنی و ترجمه کلمه markab به فارسی markab یعنی چه

markab


مرکب الفرس ،متن الفرس
نجوم : الفا - فرس
علوم دريايى : مرکب الفرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها