معنی و ترجمه کلمه marker به فارسی marker یعنی چه

marker


ثبت کننده امتي_از،علامته_اى روى زمين ،علامت روى زمين گلف براى نشان دادن محل گويى که با دست برداشته شده ،داور،حساب نگهدار( بولينگ روى چمن)،مشخص کننده ،تعيين کننده ،نشانگر،نشان گذار،علامت ،نشانه
کامپيوتر : نشان
ورزش : حساب نگهدار
علوم نظامى : شاخص هدف شاخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها