معنی و ترجمه کلمه market appraisal به فارسی market appraisal یعنی چه

market appraisal


بازرگانى : سنجش بازار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها