معنی و ترجمه کلمه market demand به فارسی market demand یعنی چه

market demand


بازرگانى : تقاضاى بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها