معنی و ترجمه کلمه market economy به فارسی market economy یعنی چه

market economy


اقتصاد مبتنى بر بازار
بازرگانى : اقتصاد بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها