معنی و ترجمه کلمه market opportunity به فارسی market opportunity یعنی چه

market opportunity


بازرگانى : فرصت بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها