معنی و ترجمه کلمه market oriented به فارسی market oriented یعنی چه

market oriented


بازارى
بازرگانى : در جهت بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها