معنی و ترجمه کلمه market segmentation به فارسی market segmentation یعنی چه

market segmentation


تقسيم بازار
بازرگانى : تجزيه بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها