معنی و ترجمه کلمه market structure به فارسی market structure یعنی چه

market structure


ساخت بازار
بازرگانى : بنيان بازار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها