معنی و ترجمه کلمه market structure به فارسی market structure یعنی چه

market structure


ساخت بازار
بازرگانى : بنيان بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها