معنی و ترجمه کلمه market trust به فارسی market trust یعنی چه

market trust


بازرگانى : بازار انحصارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها