معنی و ترجمه کلمه marriage portion payable at any time به فارسی marriage portion payable at any time یعنی چه

marriage portion payable at any time


مهر معجل
قانون ـ فقه : مهر عندالمطالبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها