معنی و ترجمه کلمه marrow bean به فارسی marrow bean یعنی چه

marrow bean


(گ.ش ).لوبياى تخم درشت باغى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها