معنی و ترجمه کلمه marshiness به فارسی marshiness یعنی چه

marshiness


حالت مردابى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها