معنی و ترجمه کلمه martial به فارسی martial یعنی چه

martial


وابسته به ارتش ،جنگى ،لشکرى ،جنگجو،نظامى
قانون ـ فقه : نظامى
علوم نظامى : نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها