معنی و ترجمه کلمه masonry weir به فارسی masonry weir یعنی چه

masonry weir


بند بنايى وزنى
معمارى : شادروان بنايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها