معنی و ترجمه کلمه mass casualties به فارسی mass casualties یعنی چه

mass casualties


تلفات زياد
علوم نظامى : تلفات و ضايعات شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها