معنی و ترجمه کلمه mass memory به فارسی mass memory یعنی چه

mass memory


حافظه انبوه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها