معنی و ترجمه کلمه mass number (of a nucleus) به فارسی mass number (of a nucleus) یعنی چه

mass number (of a nucleus)


عدد جرمى( هسته)
الکترونيک : عدد جرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها