معنی و ترجمه کلمه mass storage به فارسی mass storage یعنی چه

mass storage


انبار انبوه ،تل انباره ،انبارش توده اى
کامپيوتر : تل انباره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها