معنی و ترجمه کلمه mass-energy relation به فارسی mass-energy relation یعنی چه

mass-energy relation


علوم هوايى : رابطه جرم و انرژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها