معنی و ترجمه کلمه mass-market product به فارسی mass-market product یعنی چه

mass-market product


بازرگانى : محصول پر فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها