معنی و ترجمه کلمه mass به فارسی mass یعنی چه

mass


جماعت ،تمرکز قواى جنگى ،مقدار حجم ،مراسم عشاء ربانى ،انبوه ،کپه ،گروه ،جرم ،حجم ،قسمت عمده ،جمع اورى کردن ،توده مردم
علوم مهندسى : توده
عمران : توده
معمارى : توده
شيمى : جرم
روانشناسى : جمعى
زيس ت شناسى : توده
نجوم : جرم
بازرگانى : توده ،انبوه
ورزش : جرم
علوم هوايى : جرم
علوم نظامى : توده کردن قوا
علوم دريايى : جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها