معنی و ترجمه کلمه massage به فارسی massage یعنی چه

massage


پردازش داده ،مشت ومال ،ماساژ دادن ،مشتمال دادن
کامپيوتر : تغيير دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها