معنی و ترجمه کلمه massasauge به فارسی massasauge یعنی چه

massasauge


(ج.ش ).مار زنگى امريکاى شمالى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها