معنی و ترجمه کلمه massicot به فارسی massicot یعنی چه

massicot


(ش ).کشته سرب ،پروتوکسيد زرد،سرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها