معنی و ترجمه کلمه massiveness به فارسی massiveness یعنی چه

massiveness


بزرگى ،جسامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها