معنی و ترجمه کلمه mast high (half) به فارسی mast high (half) یعنی چه

mast high (half)


نيمه افراشته
علوم نظامى : پرچم نيمه افراشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها