معنی و ترجمه کلمه mast به فارسی mast یعنی چه

mast


دکل( دستگاه حفارى)،تير،دکل يکپارچه ،ديرک ،بادکل مجهز کردن
عمران : دکل
معمارى : تير
ورزش : دکل قايق بادبانى
علوم نظامى : افراشتن پرچم به دکل ناو
علوم دريايى : دکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها